Contact

Popkoor Wergea
Kleine Buren 13
9005 NW Wergea
reinoutweima@hotmail.com
058 2887634 / 06 18237880

Repetitielocatie:
Us Doarpshûs
Nieuweweg 2-4
9005 PL Wergea
www.usdoarpshus.nl