Het Koor

Popkoor Wergea is in april 2012 opgericht door Reinout Weima & Sander Metz. Naast hun activiteiten als uitvoerend musicus was het van beide de wens een eigen koor te mogen begeleiden, leiden en zelf de nummers te arrangeren. Er bleek binnen het dorp behoefte aan, want meteen bij de start waren er al 40 leden! Het repertoire groeit snel en in januari 2013 staat het koor voor het eerst op de planken.

Jaarlijks doet het koor zo'n 6 optredens op diverse plekken in Fryslân. Met groot enthousiasme wordt er 3 tot 5-stemmig pophits van de afgelopen 50 jaar gezongen.

Sinds februari 2016 doet Reinout Weima de koorbegeleiding alleen.